Tillsammans med Höganäs kommun arrangerar Höganäs Energi en tävling för konstnärer där uppgiften är att dekorera tio elskåp i Höganäs centrum. Tävlingen arrangeras i samband med ombyggnaden av Storgatan etapp 2, och målsättningen är att skåpen ska vara färdiga till nyinvigningen av gatan i augusti.

Höganäs kommun och Höganäs energi dekorerade också elskåp tillsammans förra året, och då var temat gamla bilder från bygden samt miniatyrer av byggnader i centrum. Denna gång är det upp till konstnärerna att bestämma vilka motiv de vill skapa. Tävlingen pågår fram till den 1 maj 2021, och den 31 maj offentliggörs de konstnärer som vinner 10.000 kr per elskåp.

– Jag hoppas att elskåpen på Storgatan kommer att lysa av konstnärlig kraft efter denna tävling. Det känns mycket roligare att ha ett konstverk på ett elskåp än vanlig trist grå färg, säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef i Höganäs kommun.

Också Ulf Liljefors, elnätschef på Höganäs Energi är positiv:
– Det känns jättekul att ”låna ut” kabelskåpen till det här projektet. Konsten kommer att pigga upp stadskärnan ännu mer, säger Ulf.

Är du yrkesverksam konstnär och vill delta? Senast den 1 maj ska förslag/skiss vara Höganäs kommun tillhanda. 

Läs mer om tävlingen på kommunens sida om Storgatan.