Skådebanan kan, genom nära och gott samarbete med kultur scener runt om i Skåne, erbjuda medlemsorganisationer och dess medlemmar ett brett utbud av kultur. Vi skapar möten mellan kulturen och människorna på ett sätt som möjliggör båda parter att växa och skapa ökad förståelse för varandra. 

Det innebär att vi erbjuder kultur på klassiska scener men också har möjlighet att skapa kulturmöten i mer intima miljöer med interaktiva inslag. Det är en av framgångsfaktorerna i vårt arbete, vi är länken som möjliggör att kulturen i Skåne fördelas solidariskt genom att vi arbetar utifrån devisen att olikheter är möjligheter. En av Skådebanans ambition är att vara en del av den skapande processen då vi genom våra nätverk kan erbjuda människor med olika erfarenheter och olika bakgrunder att möta arrangörer och projektformer för ett lärande samarbete som på sikt kan vara utvecklande för hela sektorn.

Historisk bakgrund

Skådebanan började som ett teaterföretag 1910. Syftet med teaterverksamheten var folkbildning och man ville arbeta utåtriktat så att även människor som i vardagen inte kom i kontakt med teater skulle få möjlighet att se teater. Under de första åren var bland annat Anna Branting, Hjalmar Branting och August Strindberg på olika sätt engagerade i verksamheten.

Under 1970-talet bildades regionala Skådebanor runt om i landet. Efterhand har Skådebanornas verksamhet vidgats till att omfatta de flesta delar av kulturlivet och inte bara teater. Skådebanor finns idag i Norrbotten, Dalarna, Västmanland, Stockholm, Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Skåne. Idag är de regionala Skådebanorna självständiga verksamheter, alla med uppdrag från Statens Kulturråd, några dessutom från respektive landsting/region. Några av dem sökt nya vägar för att vidga deltagandet i kulturlivet, bland annat genom att utveckla arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater också musik, dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet.
Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.
Många olika folkrörelser är medlemmar i dom regionala skådebanorna. Det är studieförbund, politiska och fackliga organisationer, invandrarföreningar och handikapprörelser.

För att kunna nå ut med ett intressant och engagerande kulturbudskap bedrivs ett nära samarbete med kulturarbetare och kulturinstitutioner. Målet är folkbildning. Folkbildning är ansvar.