Shared reading

Shared reading är en lästeknik som utvecklats av den engelska litteraturvetaren Jane Davis i England.

Med hjälp av en läsledare läser man i en grupp  dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans och under läsningen stannar man upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.

Metoden används inom psykiatrin, kriminalvården, kvinnojourer, skolor, bibliotek, äldreboenden, studieförbunden och på många andra ställen. Vi på Skådebanan Södra regionen erbjuder främst våra medlemsorganisationer möjligheten att delta med hjälp av vår utbildade läsledare. Men även nya som gamla samarbetspartners, organisationer, föreningar och företag är välkomna att höra av sig.

Skådebanans kalendarium Shared reading

I kalendariumet hittar du de  cirklar vi håller i som är aktuella just nu. Men också hur du anmäler dig till en cirkel. Vill din förening eller företag starta en egen cirkel är ni välkomna att höra av er vår projekt- och läsledare Kerstin, kontaktinformation nedan. 

Shared reading med Skådebanan Södra regionen

Externa länkar om Shared reading

Kerstin Widéen

Arbetar som projektledare och läsledare hos oss på Skådebanan Södra regionen  för vårt Shared reading projekt.

Kontaktuppgifter: Ring 0720 – 60 45 90 eller mejla kerstin@skadebanan.se