Helsingborg har bestämt att sätta igång arbetet med att inrätta en övergripande nationell residensverksamhet för konstnärer och professionella kulturskapare. Syftet är att synliggöra konstens betydelse för staden och med initiativet också visa att Helsingborg stad vill göra en insats för landets konst- och kulturskapare. Genom inrättandet av residensverksamheten ges möjlighet att skapa nationella nätverk, utveckla nya former av samverkan och utbyten i landet vilket ger långsiktiga fördelar för både den enskilda kulturskaparen och för Helsingborg som stad.

– För kulturnämnden är det ytterligare ett sätt att profilera betydelsen av att vi också verkar i ett nationellt perspektiv för att stödja fria professionella konst-och kulturaktörer, säger Cecilia Engström kulturnämndens ordförande (KD).

Ett residensprogram innebär att en konstnär eller annan professionell kulturskapare från hela Sverige ges möjlighet att söka denna stipendieform för vistelse i staden. Ett residens ger konstnären tid, utrymme och resurser att arbeta, enskilt eller kollektivt, inom sitt konstnärliga område i en annan miljö än den vanliga. Residensverksamhet kan förekomma inom alla konstområden och även vara tvärdisciplinär.

En residensvistelse ger möjlighet till egen konstnärlig utveckling, utökade kontaktytor, nätverk och kanske en ny publik. För den lokala kulturscenen och dess kulturverksamheter kan residensverksamheten på sikt utgöra en viktig resurs.

Artist in residence Helsingborg
De residens som kommer att utlysas i Helsingborg innehåller boende i staden, visst produktionsstöd och presentationsmöjligheter under en period av cirka två månader. Helsingborg kommer att ha fyra residensperioder per år.

Residensen kommer utlysas under hösten 2021 och rikta sig till alla konstområden och till konstnärer i hela landet. En jury bestående av fristående experter ska rekryteras för att bistå i de kommande urvalen.

– Detta är ett viktigt steg i vårt arbete med att stärka konsten i staden. Det är omvittnat hur residensverksamhet, förutom möjlighet till förkovran för den enskilde konstnären, kan utgöra en viktig plattform för det lokala kulturlivet i form av till exempel kunskapsutbyte och nationellt nätverksbyggande, understryker Hilda Knafve, strateg på kulturförvaltningen.

– Under utredningsarbetet har förvaltningen fått möjlighet att etablera flera nationella kontakter, däribland med statliga Konstnärsnämnden, olika residensverksamheter runt om i Skåne men också med det residensarbete som pågår i Regionsamverkan Sydsverige under ledning av region Halland, berättar Mats Hallberg, biträdande förvaltningschef.

Helsingborg har redan idag ett stort utbud av kulturaktiviteter och med detta initiativet stärks staden ytterligare som en kulturstad.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.