Projektet Konstkasse blev till i tomrummet som uppstod under pandemin när skapande verksamheter för barn och unga behövde stänga för att hindra smittspridning. När vi inte längre kan bjuda in till konsten, till möten och till skapande utrymmen, då får konsten och skapandet ta sig till de unga. Konstnärer från Konstepidemin har gjort Konstkassar med tillhörande inspirationsfilmer som kommer att delas ut av biblioteken i Bergsjön och Ulricehamn under perioden februari – maj 2021.

Coronapandemin ställde till det för den skapande verksamhet som Konstepidemin och Allas Ateljé driver i Bergsjön. Det som ska vara öppet och inkluderande för skapande tillsammans, behövde stänga. Det var då som konstnärerna från Allas Ateljé kom på idén att dela ut konstnärs-kit. Barn och unga fick hämta påsar med material och instruktioner vid ateljén för att kunna fortsätta skapa och utforska på egen plats. Det första kittet innehöll grundförutsättningarna för att kunna skapa hemma, så som sax och lim. Därefter arbetade konstnärerna med att varje vecka kunna erbjuda en ny påse att dela ut, för att hålla skapandet vid liv och inspirera till att låta konsten växa fram i det oförutsägbara.

Man har också tagit fram ett antal videos som visar vad man behöver och hur man skapar olika uttryck utifrån konstkassarna. Videorna finns att se på Youtube här.

Även på biblioteken ledde stramare restriktioner till ett behov av att nå ut genom stängda dörrar. Konstkasse-konceptet har därför utvecklats som ett pilotprojekt av Allas Ateljé, Konstepidemin i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling VGR, Ulricehamns kommun och Bergsjöns Bibliotek, Göteborg. Konstkassen är tänkt att spridas i regionen som en folkbildande insats kring konst, kultur, litteratur och mänskliga rättigheter.

Samarbetet mellan professionella konstnärer och bibliotek är ett nytt utvecklingsområde där det egna skapandet och läsfrämjande sammanflätas. Där det inte handlar om att konsumera konst utan att själv vara den som skapar konst i ledning av professionella konstnärer. Här finns plats för vidgat deltagande, att vara en aktiv del av kulturen. I mötet med bibliotekarien får barnen med sig läsning och boktips som vidgar upplevelsen och verkar läsfrämjande.

Konstnärerna Kerstin Bratt, Anna Bauer, Teodor Söderberg och Azadeh Zaghi från Konstepidemin har tagit fram en Konstkasse var, med ett innehåll som relaterar till deras konstnärskap. Kassarna har formats utifrån artiklar eller teman i Barnkonventionen, där bland annat barns rätt till kultur, rätt till en röst och rätt till en meningsfull fritid lyfts. Förutom det konstnärliga materialet i kassen ingår tydliga instruktioner, samt filmer skapade av Lina Ikse Bergman och Niklas Ikse, för att ytterligare nå ut till de barn och unga som vi annars skulle fått möta i våra verksamheter.

Projekt Konstkasse drivs av Allas Ateljé, Konstepidemin i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling VGR, Ulricehamns kommun och Bergsjöns Bibliotek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.