Nu installeras det tredje och sista konstverket för årets LundART. Konstnären Runo Lagomarsino, född och uppvuxen i Lund, presenterar ett nyproducerat verk som billboard på Bredgatan 20a.

I det nya konstverket, Former för blivande (2021), för Lagomarsino samman en målning av den italienska konstnären Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) med ett fotografi av den chilenska fotojournalisten José Giribás (född 1948). Genom montaget och sammanfogningen skapar Lagomarsino en billboard som visar hur historia och nutid på ett intrikat sätt vävs samman. Att symboler formas över tid och får nya betydelser, är något den samtida konsten både belyser och bidrar till. Mer information om konstverket hittar du på Lunds konsthalls webb.

– Med årets tredje verk visar LundART att offentlig konst kan vara många olika saker. Jag är väldigt glad att projektgruppen redan fått fram så spännande verk med helt olika uttryck både avseende format, placering och innehåll. Det här blir dessutom en möjlighet för de som missade Runo Lagomarsinos utställning på Konsthallen tidigare i år att bekanta sig med hans mycket intressanta konstnärskap säger Mårthen Mirza, Kulturchef.

LundART har tillkommit som en följd av den pågående coronapandemin då restriktioner hänvisat oss till att visats mer utomhus. Det har gjort att stadsrummet har fått större betydelse för rekreation, aktivitet och umgänge.

– Det har varit vanligt att smycka stadens brandgavlar med muralmålningar eller reklam genom historien. Vi tar tillvara på den traditionen och återupplivar den med konst i den urbana miljön. Förhoppningen är att det ska försköna men också bidra till en bättre stadsmiljö, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Servicenämnden.

 

Invigning av verket

Runo Lagomarsinos nya konstverk för LundART installeras med start onsdagen den 24 november. Lördagen den 4 december, kl. 12.00, välkomnar vi alla intresserade och press till invigning av det nya konstverket i närvaro av konstnären. Evenemanget äger rum på Bredgatan 1, i Linnéparken framför stadsbiblioteket. Det bjuds på glögg och kortare invigningstal.

 

FAKTA LundART

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och i samverkan mellan kommunens förvaltningar. Styrgruppen består av representanter från serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet. Tidigare projekt för LundART är muralmålningen av EKTA, Daniel Götesson, på fasaden till Stora Gråbrödersgatan 12 i Lund och tre billboards på Lunds centralstation av Ester Eriksson.

 

FAKTA Runo Lagomarsino

Runo Lagomarsino är född 1977 i Lund och verksam i Malmö. Lagomarsino har en Master från Malmö konsthögskola vid Lunds universitet 2003, och studerade också på Whitney Independent Study Program i New York mellan 2007-2008.

Lagomarsino arbetar med många olika uttrycksmedel, inte minst med installationer där han kombinerar upphittade föremål, skulptur, fotografi och film. Genom precisa och poetiska förskjutningar skapar han friktioner mellan språk, materialitet och historieskrivning. Att visa hur till synes oskyldiga bilder och objekt genomkorsas av politiska kraftlinjer och ständigt bör bli föremål för omtolkningar och kamp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.