Under 2022 anordnar Biblioteken i Burlöv skrivarträffar för ungdomar mellan 13 och 15 år. Fokus ligger på fantasin och lusten att skriva. Vid fem tillfällen kommer skrivarträffarna att äga rum på de två biblioteken i kommunen under ledning av Sofie Berthet, skrivpedagog och författare.

Syftet är att utvidga arbetet med litteratur- och läsfrämjande till att inte bara innefatta läsning, utan även skrivande.

– Genom att arbeta medskrivande vill vi uppmuntra till kreativitet och ge unga möjlighet att tillägna sig språket på nya sätt. Det blir en fördjupning i det skrivna språket och att få utveckla sina skapande förmågor, säger Magnus Hederström, bibliotekarie i Burlövs kommun.

Workshopen är en del av ett projekt som finansieras av Region Skåne för biblioteksutveckling. Den andra stora delen av projektet är skrivarträffar riktade mot personer som är nya för det svenska språket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.