Rätten till kultur på egna villkor har aldrig varit självklart utan ett resultat av människors envisa kamp. Den 21 november firar Riksteatern Tyst Teater ett halvt sekel av banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk. Sedan 1970 har närmare 100 produktioner satts upp och turnerat både nationellt och internationellt.

I en tid då teckenspråk officiellt ännu inte betraktades som dövas modersmål bildades den fria teatergruppen på Västanviks folkhögskola i Leksand som kom att bli Tyst Teater. Vägen till det Tyst Teater är idag är långt ifrån självklar. Från flera års frigruppsarbete till att 1977, bli en del av Riksteatern och en inspiration över stora delar av världen gör teatern världsunik.

–Kampen för allas rätt att uttrycka sig och rätten till kultur på egna villkor har från första stund varit inspirationen i arbetet. Tyst Teater drivs hela tiden av att utmana invanda tänkesätt inom teatern och övrig scenkonst. Vi strävar alltid efter att både tänja på gränserna och samtidigt vara en fast punkt för den teckenspråkiga publiken, säger Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Tyst Teater.

Tyst Teaters vision är att skapa den bästa scenkonsten på svenskt teckenspråk, med och av döva och teckenspråkiga konstnärer och kulturarbetare. Närmare 100 produktioner har satts upp under ett halvsekel med dövscenkonsten både nationellt och internationellt. Förutom årliga Sverigeturnéer har Tyst Teater också spelat över hela världen på sex världsdelar och samarbetat med flera teatergrupper och medverkat på otaliga festivaler internationellt. Den 21 november firas jubiléet med en sign show med gäster från 70 talet fram till idag. I samband med 50-års jubiléet avslöjas även Tyst Teaters nya namn.

Läs mer om Riksteatern Tyst Teater:
www.tystteater.riksteatern.se/50ar

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.