Ökad utlåning av e-böcker under pandemins första år

Ökad utlåning av e-böcker under pandemins första år

E-boksutlåningen på folkbiblioteken ökade med 32 procent under förra året. På sjukhusbiblioteken ökade nedladdningen av artiklar och forskningrapporter med 26 procent. Det är ett par exempel på hur pandemin påverkat användningen av biblioteken, enligt Sveriges...