Det är stora satsningar på återstart för verksamheter inom bildkonst, form och konsthantverk när Kulturrådet fördelar bidrag till utställningsarrangörer, främjandeorganisationer, konsthantverksgrupper samt till konstnärliga produktionsplatser.

Regeringen satsar på en återstart för kulturlivet. Vid sidan av ordinarie stöd ska Kulturrådet under 2022 fördela ytterligare 15 miljoner kronor i tillfälligt stöd till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk.

– Med det tillfälliga stödet möjliggörs återstart för de aktörer som drabbats hårt till följd av pandemin och ersättning till konstnärer för utfört arbete kan ökas. Tillsammans stärker det aktörer i den nationella infrastrukturen för bildkonst, form och konsthantverk, säger Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef på Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar nu 47 miljoner kronor till utställningsarrangörer, främjandeorganisationer, konsthantverksgrupper och konstnärliga produktionsplatser, varav 9,3 miljoner kronor är tillfälliga medel.

Utställningsarrangörer
35 utställningsarrangörer får stöd till ett sammanlagt belopp på 22,5 miljoner kronor. Två exempel på arrangörer som fått stöd är:

  • Österängens konsthall, Jönköping
  • Härke konstcentrum, Östersund

Främjandeorganisationer
Fem främjandeorganisationer får dela på sammanlagt 18 miljoner kronor. Tre av dessa är:

  • Folkrörelsernas Konstfrämjande
  • Sveriges Konstföreningar
  • Den kollektiva hjärnan

Konsthantverksgrupper
Totalt får 18 konsthantverksgrupper stöd till ett sammanlagt belopp av 4 miljoner kronor. Bland annat får tre aktörer verksamhetsbidrag för första gången:

  • Evelina Dovsten, Stockholm
  • Misschiefs (Paola Bjäringer), Stockholm
  • Röbäck glas & lerverkstad, Umeå

Konstnärliga produktionsplatser
17 konstnärliga produktionsplatser beviljas stöd om totalt 2,5 miljoner kronor. Två exempel på produktionsplatser som fått stöd är:

  • Nordingrå konstnärsverkstad, Kramfors
  • Studio Växt ekonomisk förening, Dals Långed

Beviljade bidrag
Utställningsarrangörer, verksamhetsbidrag 2022
Främjandeorganisationer, verksamhetsbidrag 2022
Konsthantverksgrupper, verksamhetsbidrag 2022
Konstnärliga produktionsplatser, för år 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.