Trots smittskyddsrestriktioner och nedstängning har Göteborgs museer nått en rekordpublik. Under Coronaåret 2020 hade det digitala utbudet på museernas webbplatser och sociala medier över sju miljoner interaktioner och visningar.

I fjol ställde Göteborgs museer om på grund av pandemin. Tack vare en medveten satsning på digitalt innehåll har publiken fortsatt kunnat ta del av konst, design och kulturhistoria under hela året från Göteborgs konstmuseum, Stadsmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet.

Digiseum – med publiken i fokus
Under våren 2020 skapades konceptet Digiseum på museernas webbplatser för att samla och erbjuda en enkel väg in till museernas digitala verksamhet.

Under året har över 40 filmade visningar och introduktioner till utställningar presenterats på museernas webbplatser, tillsammans med dagliga inlägg i sociala medier med pedagogiska nedslag och berättelser från samlingarna.

– Arbetet med att erbjuda ännu mer av museernas kunskap, upplevelser och tillgängliggjorda samlingar online har fått ett stort genomslag. Att så många också interagerar på olika sätt med museerna på digitala plattformar visar också att vi är relevanta och att det finns ett sug efter konst- och kulturupplevelser, säger Britta Söderqvist avdelningschef Göteborgs museer och konsthall.

Historiska perspektiv på pandemin och berörande berättelser
Några satsningar som fått stor uppmärksamhet och väckt engagemang är Göteborgs stadsmuseums och Sjöfartsmuseet Akvariets samtidsaktuella Coronadokumentation. Under året har museerna fotograferat och samlat in berättelser från platser och företeelser i staden som förändrats under pandemin. Stadsmuseet gjorde också en film som gav historiska perspektiv på tidigare pandemier i Göteborg, som nådde en miljonpublik.

Museerna har också skapat tematiska koncept som varje vecka engagerar tusentals människor i sociala medier som Göteborgs konstmuseums #veckansverk och Röhsska museets #formfredag på Instagram. Enkla och lekfulla program för yngre besökare har erbjudits på webbplatserna som ”Gissa föremålet” och ”Nyfiken på konst”.

I väntan på att smittspridningen ska avta och verksamheterna kan öppna igen, fortsätter Göteborgs museer att skapa digitala museiupplevelser för att ge publiken tillgång till konst, design och kulturhistoria utan att behöva lämna favoritfåtöljen hemma.

 

FAKTA: Museiupplevelser online

Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet hade totalt 7 310 328 interaktioner och visningar på sina webbplatser och sociala medier, under 2020.

Fyra guldkorn från Göteborgs museer:

Besök museernas Digiseum

 

Scroll Up