Tisdagen den 26 januari i år har funktionsstödsnämnden i Malmö stad och stiftelsen Moomsteatern ingått en överenskommelse om ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Vilket innebär att en teaterakademi skapas som ska leda till att fler personer med funktionsvariation kan få jobb som skådespelare.

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan Moomsteatern och funktionsstödsnämnden ska gälla i tre år och är framtagen gemensamt. Genom samarbetet ska fler arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad skapas för de som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden till följd av sin funktionsnedsättning.

–  Moomsteatern är en världsberömd kulturinstitution som satt Malmö på kartan. Dessutom har vi ett gemensamt mål i att riva hindren i samhället för personer med funktionsvariationer. Jag är därför stolt och glad över att vi nu fördjupar samarbetet som både långsiktigt stärker Moomsteatern och bidrar till att fler Malmöbor med funktionsvariationer får möjlighet att bli en del av den professionella kultursektorn, säger Roko Kursar (L), ordförande i funktionsstödsnämnden.

 Verksamheten i partnerskapet kommer att bestå av sju deltagare som är beviljade daglig verksamhet enligt LSS och en omsorgspedagog. Praktisk träning inom teater kommer att varvas med praktiska inslag om förväntningar i arbetsliv samt samt stöd till att på sikt kunna närma sig arbete inom den professionella kultursektorn.

– Moomsteatern tar med sig en lång erfarenhet av att samarbeta med och stötta skådespelare med intellektuell funktionsvariation till att kunna verka professionellt. Men också ett fint samarbete med funktionsstödsförvaltningen som nu utökas. Det är fantastiskt att Malmö stad gör en satsning där fler personer får möjlighet att utvecklas och bli en del av den inkluderande scenkonsten, säger Sandra Johansson, verksamhetsledare på Moomsteatern.

 

Bild: Från Mooms teaterns föreställning Makt (2017)