För utställningsåret 2022 presenterar Moderna Museet ett program som i huvudsak består av utställningar som skapas på plats. Istället för långväga transporter av existerande konstverk kommer Moderna Museet i Stockholm och Malmö att i högre grad arbeta aktivt med samlingen och bjuda in konstnärer för att använda museet som en produktionsplats. Välkomna till 2022 på Moderna Museet.

Genom denna satsning vill Moderna Museet styra om sina resurser från att transportera och visa till att vara en plats där ny konst kan skapas och färdigställas. På så sätt hoppas museet öppna upp för en ny energi i relationen mellan konstnär och publik.

– Vi vill erbjuda förutsättningar för konstnärer att göra nya verk eller presentera verk på nya sätt. Vi vill arbeta med de resurser vi har lokalt och ställa dem till konstnärernas och publikens förfogande. En ambition är också att skapa en plats där publiken får ta del av något de inte kan se någon annanstans, säger Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou.

MODERNA MUSEET MALMÖ

Tilpo
26 februari – 25 september, 2022
Curator: Iris Müller-Westermann

Tilpo är den gemensamma pseudonymen för målaren Hans Eriksson och scenografen Hanna Aihonen. Tillsammans skapar konstnärsparet berättelser som öppnar upp nya sätt att betrakta världen. Deras fantasifulla måleri vänder ut och in på det invanda och river upp begränsningar mellan verklighet och visioner.

Fruls Tilpo (Hans Eriksson) har i årtionden varit en konstnärernas konstnär. Tilpo, född 1960 i Stockholm, studerade vid Konsthögskolan 1981 – 1986. Utställningen kommer att omfatta många nya verk varav ett projekt blir till på plats på museet i Malmö.

Moderna Museet Samling 2022
26 februari, 2022 – 29 januari, 2023
Curatorer: Andreas Nilsson och Gideonsson/Londré

Moderna Museet Malmös utställning 2022 med verk ur samlingen diskuterar universella och existentiella teman som tid och materialitet i relation till ett bevarande konserveringsarbete. Utställningen lyfter fram flera sällan visade verk från 1800-talets mitt fram till idag och presenterar dem i nya dialoger. Projektet är ett samarbete mellan museets intendent Andreas Nilsson och konstnärsduon Gideonsson/Londré.

Utställningen prövar idén om en museisamling i ett läge mellan vila och exponering där föremål och kroppar återuppväcks med varierande mellanrum. En kropp, en rörelse, ett objekt eller ett minne blir här till material i ett oändligt kretslopp där tiden bjuder in till spekulativa läsningar utan entydiga svar. Verken i utställningen bär olika stadier av mänsklig aktivitet, samtidigt som de emellanåt tycks frusna i tiden. Det eviga och tillfälliga tillåts förenas i materiella och subtila gester som växlar mellan närvaro och frånvaro.

Isabel Lewis
An Occasion
24 september, 2022
Curator: Andreas Nilsson

Isabel Lewis arbete bryter med den vita kubens och moderna teaterns konventioner och skapar en stimulerande miljö för konversation och rörelse, eller helt enkelt ett varande, som tilltalar alla sinnen. Genom en dramaturgi av koreografi, musik och berättande är Lewis An Occassion komponerade arrangemang av människor, föremål, växter, lukter och musik. Konstnärens arbete adresserar ofta historieskrivningen av kroppen, förhållandet mellan kropp och sinne, samt ekologiskt tänkande. Lukterna som möter gästerna är gjorda i samarbete med den norska luktforskaren och konstnären Sissel Tolaas och vi välkomnas även med mindre aptitretare som skapats specifikt för tillfället av en lokal kock. Som gäster är vi inbjudna att glida in och ut ur en fokuserad uppmärksamhet och socialitet i denna samtida samlingsritual. Isabel Lewis är en Berlinbaserad konstnär och koreograf född i Dominikanska Republiken.

Annika Elisabeth von Hausswolff
Alternativ sekretess
26 mars – 4 september, 2022
Curator: Anna Tellgren

Utställningen öppnar i Stockholm den 23 oktober och går sedan vidare till Moderna Museet Malmö.

Skymningsland
29 oktober, 2022 – 5 mars 2023
Curator: Joa Ljungberg

Den internationella grupputställningen Skymningsland bjuder in oss att kontemplera över det svårgripbara gränstillstånd som mänskligheten just nu befinner sig i. Klimatkrisen i kombination med ett politiskt landskap starkt präglat av rädsla, isolationism och polarisering, har hos många ingjutit en känsla av att systemet, som bär upp världen så som vi känner den, håller på att implodera. Vi befinner oss i ett paradigmskifte men saknar samtidigt bilder av vad framtiden håller i sin hand.

I utställningen sker uppgörelser med idéfundament som dominerat en västerländsk modernitet. Samtidigt framträder ett nyfiket anande av en ny värld i tillblivelse, bland annat inspirerad av nymaterialismen och afrofuturismen, vilka tillsammans med andra idéströmningar bidragit med mindre antropocentriska perspektiv på vår omvärld.

Känslan av instabilitet är påtaglig. Utställningen genomsyras av en diffus men tydlig närvaro av omformande krafter och processer. Konstverken hämtar näring ur själva gränstillståndet – mellan förstörelse och tillblivelse, klarsyn och förvirring och mellan rädsla och hopp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.