Shared reading med Skådebanan Södra regionen.

Vi hoppas kunna återuppta Shared Reading 2023
och återkommer längre fram hur det kommer att ordnas.