I över tio år har Dunkers kulturhus använt sig av husfilosofer för att skapa tillfällen där helsingborgarna kan filosofera tillsammans. Nuvarande husfilosof är författaren och filosofen Tulsa Jansson. Nu är hon tillbaka med workshopsuccén Tankereda som ska göra helsingborgarna lite klokare och mer eftertänksamma.

Tankereda är en serie workshops som arrangeras vid sju tillfällen på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Deltagarna får en inblick i filosofins värld och verktyg för att skåda och utmana sitt eget tänkande tillsammans med andra. Även om benämningen hobbyfilosofi kan ses som lättsam är det en husfilosof som tar ämnet på största allvar och är övertygad om att det gör nytta för invånarna.

– Dunkers kulturhus har erbjudit filosofiska samtal i över tio år så en viss tradition har etablerats. Helsingborg är också en stad med många olika innvånare i olika subkulturer och med stor genomströmning av exempelvis studenter, nyanlända och de som är etablerade i staden sedan länge. Det ger en blandning av folk och tankar som kan ge impulser att vilja fundera vidare över mening, plikt, det goda samhället etcetera. Jag tror också att den geografiska placeringen påverkar oss. Närheten till kontinenten och med havet ständigt närvarande väcks sinnena, längtan och fantasin. I samklang med det uppstår också behovet att av fundera ihop med andra för att ”pollineras” av andras tankar och erfarenheter. Kanske har jag bidragit i viss mån också. Jag har ”tjatat” om värdet av detta på nationell nivå sedan 2011 och väckt debatt och, tror jag, intresse. Jag förordar att detta ska in på schemat i skolor, vilket också förordas av Unesco. Men även att det ska erbjudas som del i vård och finnas på offentliga platser för att göra Sverige till ett klokare och mer eftertänksamt samhälle, säger Tulsa Jansson.

Tulsas workshop Tankereda vänder sig till personer som är intresserade av dialog och att tänka utanför boxen. Att vara hobbyfilosof handlar om att försöka bli klokare och att tillsammans med andra vinna insikter som kan hjälpa i vardagen. Tankereda är en ingen filosofikurs och det krävs inga förkunskaper. Tulsa säger så här om vad man som deltagare tar med sig hem från workshopen:

– Det finns både logiska vinningar, det vill säga hjärngympavärden, och att det är roligt och spännande men också en möjlighet att få dryfta ”de stora frågorna” med andra och kanske få nya bekantskaper. Det finns få forum för denna typ av samtal i vårt samhälle om man inte praktiserar någon religion. Min egen uppfattning och erfarenhet är också att det bidrar till existentiell hälsa. Men i ett större samhällsperspektiv är det att öva verktyg för demokrati. Att öva sig på att vara i dialog och att undersöka på ett nyfiket och icke-dömande sätt. Det handlar inte om att leverera åsikter som i många andra sammanhang, utan att förstå vad man bygger sin åsikt på och om det finns skäl att ifrågasätta dessa grunder. På det sättet är det också ett värde för den egna autonomin och friheten. Att bli mindre benägen att manipuleras, okritiskt övertygas eller att trampa på i gamla normer och traditioner som egentligen inte är något man kanske aktivt bestämt sig för.

Att det filosofiska samtalet fått en given plats i Helsingborg och Dunkers kulturhus menar Tulsa är både meningsfullt och logiskt.

– Kultur (som exempelvis musik, dans, teater, skulptur och bildkonst) och filosofi delar egenskapen att det är ett utforskande av livet, jaget och samhället. Man tampas med samma typ av frågor men på olika sätt. Exempelvis hur man kan tolka och undersöka det som finns och det som inte finns (och hur vet man att något finns?). Det är spännande aktiviteter som berör på djupet och som kan ge nya perspektiv på tillvaron. Det handlar om att utrycka sig, att tolka och försöka förstå. Men också att skapa gemenskap i den processen. Som medbetraktare av en föreställning eller konst, eller som deltagare i ett filosofiskt samtal, är känslan av samhörighet påtaglig. Vi undersöker tillsammans, vi är fler som kämpar med samma centrala frågor och mysterier i livet. Det kan ge en slags tröst, menar Tulsa Jansson.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varje fredag skickar vi ut vårt brev med nyheter inom kulturområdet. Främst om kultur i Skåne, men även kulturtips från andra delar av landet (som den här texten) eller världen.