Anna Stenberg, Marie David och Anna Kramer, vad har de gemensamt förutom att de är kvinnor? Jo, alla ligger begravda på Pauli Kyrkogård i Malmö.

Skådebanan Södra regionen anordnade en guidad vandring i augusti 2020 med guiden Jeanette Rosengren, som på ett spännande och levandegörande sätt berättade om dessa tre och flera andra kvinnor som ligger begravda på Pauli Kyrkogård. 

Vi var en grupp på fjorton personer som fick följa med på en spännande historisk resa om dessa kvinnoöden. Bland annat fick vi träffa Anna Stenberg, första kvinnan i Malmö kommunfullmäktige, invald 1910.  Även känd för Fru Stenbergs villor, som kom till efter en motion Anna skrev 1911. Tidigare fanns det endast fyra offentliga toaletter för kvinnor i Malmö, men desto fler pissoarer för män. Efter Annas motion byggdes ytterligare fyra offentliga toaletter för kvinnor som blev kända som Fru Stenbergs villor. Följer du länken kan du se hur de såg.

Om du själv tar en tur på någon av de tre kyrkogårdarna som utgör Pauli kyrkogård håll ögonen öppna efter hur många kvinnor som är benämnda med titel på gravstenarna. Att hitta män med titlar som grosshandlare, major eller lantbrukare är enkelt. Men kvinnor med titel är desto svårare och då räknas inte till exempel majorskan, utan det ska vara en yrkestitel som kvinnan fått i sin egen rätt.

Det finns många kvinnoöden som format Malmö och dessa är väl värda att lyftas fram och berättas om. Tack till alla som deltog och till vår eminenta guide Jeanette.

 

 

Några bilder från vandringen. Bilden på gravstenen visar var Anna Stenberg är begravd, som är ut mot Sankt Knuts väg.

Anna Stenbergs gravsten
Scroll Up