Filmfestivalsyra i Malmö

Nu i höst har vi en hel del  filmfestivaler BUFF ( Barn-ungdomsfilmfestival) 27-30 september, MAFF (Malmö Arabiskfilmfestival) 8-13 oktoberbåda samt Arbetar filmfestivalen den 6-8 november. Alla tre visar sina filmer i samarbete med Biograf Pandora.

Malmö och faktiskt Skåne har en stolt filmtradition från den första filstudion som i dag är museum i Kristianstad och Sveriges första filmvisnig som var här i Malmö. Storheter som Anita Ekberg, Ernst-Hugo Jeregård, Nils Poppe, Bo Widerberh och Anna Q Nilsson för att nämna några av de många fler som verkat eller växt upp i den Skånska myllan. Kanske är det därför vi har förärats med ett antal Filmfestivaler, varav en del är nu i höst.

Malmö Arabiskfilm Festival är den största Filmfestivalen i världen för arabiskfilm utanför ett arabisktalande land. Detta blir det tionde året som man stolt slår upp portarna för årets filmvisning. 

BUFF Barn och ungdomsfilm festivalen  som är redan i fullgång och kanske den äldsta av våra festivaler som startade 1984.

 

Arbetar filmfestivalen ny för mig och är det fjärde året de visar film och i år verkar det som att man tänker sig att man streamar.