eCeija Stojka var en romsk konstnär och författare som överlevde tre koncentrationsläger. 40 år efter befrielsen började hon berätta om sina erfarenheter i ord och bild. Mellan den 30 januari och den 18 april ställs hennes verk ut på Malmö konsthall.

Ceija Stojka var en romsk konstnär och författare. Hon föddes i Steiermark i Österrike 1933, och växte upp i en  kringresande familj som försörjde sig på handel. Efter att Nazityskland hade annekterat Österrike förföljdes hennes familj i likhet med andra romer, greps och skickades till koncentrationsläger. 1941 arresterades hennes pappa och skickades till koncentrationslägret Dachau. Två år senare, 1943  arresteras resten av familjen och hon hamnar i Auschwitz. Ceija var knappt 10 år gammal när hon kom till Auschwitz. Stojka överlevde förintelselägren Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück och Bergen-Belsen, men inte förrän fyrtio år efter befrielsen 1945 började hon berätta om sina minnen och upplevelser i ord och bild. Även hennes mamma och fyra av syskonen överlevde. Men yngsta syskonet dör av tyfus. Ceijas pappa och hans släkt på 200 personer mördas dock.

Hennes böcker och målningar hör till de allra första vittnesmålen om vad som hände romerna under Förintelsen. Under sin livstid producerade Stojka, som var autodidakt (självlärd), cirka tusen verk som skildrar tiden före och efter nazisternas intåg i Österrike. Malmö Konsthall visar ett urval på cirka 140 verk av hennes målningar och teckningar. Utställningen är tematiskt organiserad och följer Ceija Stojkas liv: före, under och efter kriget. Ceija Stojka saknade utbildning som författare och konstnär, hon var självlärd och målade snabbt med pensel eller med händerna. Styrkan i hennes verk ligger i hur hon låter ord och färg skildra ett barns känslor och upplevelser av Förintelsen. ”Auschwitz sover bara”, skrev Ceija Stojka 1994 på baksidan av en av sina målningar. För henne var det viktigt att inte glömma, och att
påminna kommande generationer om att det kan hända igen. 

Utställningen görs i samarbete med Ceija Stojka International Fund och i dialog med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i Malmö.

Den 27 januari på Förintelsens minnesdag hålls en ljusmanifestation på torget framför Malmö konsthall, där besökarna kan tända ljus för Förintelsens offer och tjuvkika på den kommande utställningen genom Konsthallens fönster från Magistratsparken.

Den 29 januari kl 18.00 till 18.30 genomförs en digital vernisage av utställningen som ni kan se på konsthallens Facebook-sida.

Bild: Hojda and Nuna Stojka Collection, Wien
Foto © Matthias Reichelt